کارتریج Canon

کارتریج لیزری رنگی:

کارتریج لیزری رنگی 054
سازگار با دستگاه های( MF(641/642/644)cw،lbp622cdw)

کارتریج لیزری رنگی 731
سازگار با دستگاه های (LBP (7100cn/7110cw/623cn/8230cn/8280cw))

کارتریج لیزری رنگی 045
سازگار با دستگاه های (635/633/631/611/613)

کارتریج لیزری رنگی 718
سازگار با دستگاه های(lbp7200c)

کارتریج لیزری رنگی 716
سازگار با دستگاه های(lbp 5050 series)

کارتریج لیزری رنگی 729
سازگار با دستگاه های(lbp7018/ 7110 )

کارتریج لیزری سیاه و سفید:

کارتریج لیزری 051
سازگار با دستگاه های ( mf (267/264)dw، lbp162dw

کارتریج لیزری 725
سازگار با دستگاه های (LBP6000 serise)

کارتریج لیزری 137
سازگار با دستگاه های (MF(210/220)series)

کارتریج لیزری 047
سازگار با دستگاه های (LBP110 series، MF110 series)

کارتریج لیزری 712
سازگار با دستگاه های (LBP(3010/3100))

کارتریج لیزری 325 
سازگار با دستگاه های (LBP6000)

کارتریج لیزری 719
سازگار با دستگاه های ( MF(411/416)dw، MF(594/588/584/598)dw،LBP(6300/6670/6650)dn،LBP(252/251)،LBP6680x)

کارتریج لیزری 703 
سازگار با دستگاه های (lbp(2900/3000) series)

کارتریج لیزری FX10
سازگار با دستگاه های (MF(4150/4690/4120/4130/6570)،L(100/110)،l-sensys (4120/4140/4150))

کارتریج لیزری 737
سازگار با دستگاه های (MF (210/220) series)

 

کارتریج لیزری 726
سازگار با دستگاه های (LBP6200)

کارتریج لیزری EP-27
سازگار با دستگاه های (LBP3200، MF3220series،MF3110/3200،5600/5700 series)

کارتریج لیزری 728
سازگار با دستگاه های (MF(4410/4430/4450/4450/4570/4580))

کارتریج لیزری 303
سازگار با دستگاه های( LBP(2900/3000))

کارتریج لیزری EP-22
سازگار با دستگاه های (LBP(250/350/800/810/1110/1110se/1120))

چطور میتونم کمکتون کنم
Send via WhatsApp